En aktiv og skapende arbeidsdag

 
 

"Mitt langsiktige mål er å bli arkitekt eller bygningsingeniør..."

Les Janne (tømrerlærling) sin historie