Vekslingsmodellen - et prøveprosjekt


Raskt i praksis med ny opplæringsmodell.


Vekslingsmodellen er et alternativt utdanningsløp som nå er under utprøving. Ved Sogn videregående skole i Oslo er den første klassen i gang med 12-13 tømrerfagelever, 15 rørleggerelever og 4 blikkenslagerelever.

Elevene går første halvår på skole, kun med et par ukers utplassering i bedrift i løpet av høsten. Deretter blir elevene lærlinger i bedrift resten av opplæringsperioden som fortsatt blir fire år. Underveis blir det bolker av ulik varighet med teoriundervisning på skolen, altså skiller det seg fra 0+4 og 1+3 modell med at det ikke er faste undervisningsdager pr. uke.
 
Elevene er blitt håndplukket til klassen med intervjuer på forhånd, og det har gitt meget motiverte elever som har valgt tømrerfaget fra første dag. Med så tidlig utplassering får vi også et bedre samarbeid mellom skole og bedrift.

 
Det er meningen også å opprette en klasse etter vekslingsmodellen neste år, i Oslo og Bergen. Evaluering av undervisningsopplegget vil skje fortløpende, men en større evaluering er fastlagt til 2017, da hele fireårsløpet for årets oppstartkull er gjennomført.