2 + 2 modellen


Hovedmodellen er 2 år i skole og 2 år i bedrift.

 

Du starter med å velge riktig utdanningsprogram etter ungdomsskolen. For å bli tømrer, velger du Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. 

Dette første året får du en smakebit av alle fagene i dette programmet (22 fag), men kan bruke den delen av undervisningen som kalles Prosjekt til fordypning (PF) på 168 timer til å utforske tømrerfaget nærmere.
 
År to velger du utdanningsprogrammet Vg2 Byggteknikk. Dette inneholder bare 4 fag hvorav tømrerfaget er det ene. Også her gis det mulighet til faglig fordypning (PF) på 253 timer.
 
Utdanningen avsluttes med 2 års lønnet læretid i en godkjent lærebedrift. I denne tiden vil man være bundet av en lærekontrakt, som sikrer at opplæringstiden blir best mulig. Læretiden avsluttes med en svenneprøve og består du den har du svennebrevet i boks.