1 + 3 modellen


Du kan gå ett år på skolen og deretter inngå lærekontrakt.

 
Du starter på utdanningsprogrammet Vg1 Bygg- og anleggsteknikk.
 
Når du har gjennomført Vg1, inngår du lærekontrakt med en godkjent lærebedrift. Selv om du går ut i praksis, må  teoridelen gjennomføres i løpet av de 3 neste årene før du kan gå opp til svenneprøve. Dette gjøres ved at du går noen dager på skolen hver uke.
 
Du er da over på utdanningsprogrammet Vg2 Byggteknikk hvor du må gjennomføre felles allmenfag og bransjelære.