Vg2 Byggteknikk


Tømrerfaget er ett av 4 fag i programområdet Vg2 Byggtenikk.

 
Etter endt Vg1 må du gjennomføre teorien i programfaget Vg2 Byggteknikk.
 
Dette promgramområdet inneholder bare 4 fag, hvorav tømrerfaget er det ene. Også her gis det mulighet til faglig fordypning (PF) på 253 timer.
 
Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg. Programfagene skal medvirke til å utvikle gode bo- og arbeidsmiljøer, som tilfredsstiller samfunnets krav til bygninger, anlegg og konstruksjoner. Videre skal programfagene bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere, som kan stimulere til økt verdiskaping og sikre trygge og miljøvennlige boforhold.
 
 
Fag og timefordeling
 

Fellesfag (252 timer)

  • 56 Engelsk
  • 56 Kroppsøving
  • 56 Norsk
  • 84 Samfunnsfag

Felles programfag (477 timer)
  • 140 Bransjelære
  • 337 Produksjon
 
Prosjekt til fordypning (253 timer)
  • 253 Prosjekt til fordypning
 
Les mer om innholdet i fagene på vilbli.no