Vg1 Bygg og anleggsteknikk


En smakebit av alle fagene i Bygg og anleggsteknikk.

 
 
På Vg1 Bygg og anleggsteknikk får du en smakebit av alle fagene i dette programmet (22 fag), men bruker den delen av undervisningen som kalles Prosjekt til fordypning (PF) på 168 timer til å utforske tømrerfaget nærmere.
 
 
 
Fag og timefordeling
 
Fellesfag   (336 timer)
  • 84 Engelsk
  • 56 Kroppsøving
  • 84 Matematikk 1P-Y (praktisk) /
  • 84 Matematikk 1T-Y (teoretisk)
  • 56 Naturfag
  • 56 Norsk

Felles programfag (477 timer)
  • 337 Produksjon
  • 140 Tegning og bransjelære

Prosjekt til fordypning (168 timer)
  • 168 Prosjekt til fordypning

Les mer om innholdet i fagene på vilbli.no