Opplæringskontor for tømrerfag i Midt-Norge


 
Byggmestrenes servicekontor avd. opplæring
Kvenildmyra 5, 7093 TILLER
Tlf. 72 89 58 80 / 95 84 60 39
are@byggmestrene.no
www.byggmestrene.no


Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen
Tollef Bredalsvei 13, 7374 RØROS
Tlf. 73 10 72 93 / 41 58 54 39
inger@toif.no
www.toif.no


Opplæringskontoret for byggfagene i
Inn-Trøndelag
Bomveien 3, 7725 STEINKJER
Tlf. 46 97 36 00/ 98 28 44 41


Opplæringskontoret for
byggfagene i Namdal 
Postboks 489, 7801 NAMSOS
Tlf. 74 27 17 65 / 97 15 87 60