Opplæringskontor for tømrerfaget


Opplæringskontoret hjelper deg å finne lærlingeplass.

 
Opplæringskontorene er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som sammen påtar seg opplæringsansvar for lærlinger.
 
Opplæringskontorene er en viktig støttespiller og et bindeledd mellom bedriften, lærlingen, skoleverket og myndigheter. De som arbeider på opplæringskontoret har kunnskap, erfaring og et nettverk som kan veilede og støtte lærlingen og bedriften fram til den avsluttende svenneprøven.
 
Kontakt ditt lokale opplæringskontor slik at de kan  registrere deg som fremtidig lærling. På denne måten kan opplæringskontoret aktivt gå inn for å skaffe deg kontrakt med en bedrift, som både geografisk og på annen måte passer for deg.
 
Ditt lokale opplæringskontor finner du i oversikten nedenfor.