Lærling i bedrift


Opplæring som lærling i bedrift er en viktig del av tømrerutdanningen.


Etter hovedmodellen er læretiden 2 år, og du får lønn i læreperioden. Det er også mulig å gjennomgå opplæringen med 1 år i skole og 3 år i bedrift, eller alle 4 årene i bedrift. Les mer om utdanningsløpene her.
 
I tiden som lærling, får du en egen instruktør som din personlige "læremester". Instruktøren har også spesielt ansvar for at du finner deg til rette blant kollegene på byggeplassen. Instruktøren velges ut blant de dyktigste fagarbeiderne.
 
Det skal opprettes en lærekontrakt, og det vil bli stilt krav til både lærebedriften og deg som lærling. Læreplanen er omfattende og krever at både lærling og bedrift tar oppgaven seriøst. Læretiden fullføres med en praktisk svenneprøve.
 
De fleste bedrifter er tilsluttet et opplæringskontor som påser at opplæringen gjennomføres i samsvar med læreplanene.
 
Hva legger bedriftene vekt på når de skal ta inn lærling? 
 
- Kompetansebevis fra videregående skole vil bli vurdert.
- God orden og oppførsel, samt lite fravær er viktig! Har du lite fravær stiller du sterkere.
- Du må ha god helse og fysikk.
- Du må kunne holde arbeidstiden.
- Du må vise interesse for faget og ha faglig forståelse.
- Det er positivt om du viser initiativ og er kreativ.
- Du må like å arbeide sammen med andre og ha gode samarbeidsevner.