Tømrerlærling


 
Teorien i fagopplæringen vil ikke lære deg alt. Metoder, tradisjoner og holdninger er i stor grad noe som overføres fra erfarne bygghåndverkere.
 
Byggenæringen trenger dyktige og godt kvalifiserte tømrere. Det er derfor i alles interesse at du som lærling får så god opplæring som det er mulig å gi deg.
 
 
Se "Lær av de beste", en film laget av Byggmestrenes Service- og opplæringskontor i Stavanger.
 
 
Les mer om lærlingetiden her: