Varierende og utfordrende


Jeg vil anbefale yrket til alle som ikke kvier seg for å bruke kroppen.


Jon Ophuus arbeider hos Byggmester Asbjørn Hitland AS og ble ferdig med læretiden oktober 09. Her forteller han om sine karrierevalg og livet som tømrer.  
 
- Jeg bestemte meg allerede på ungdomsskolen at tømrerfaget skulle bli min yrkesvei. Jeg likte å lage ting i tre. Etter VG2 begynte jeg i lære. Jobbet så ett år på trelastlager, før jeg bestemte meg for å fortsette i tømrerfaget. Dette angrer jeg ikke på i dag sier Jon.  
 
Varierende og utfordrende
Det er inspirerende å gå rundt i byen og se prosjekter jeg har vært med å skape.- Arbeidsdagen er veldig varierende og utfordrende. Det er viktig å være utvilt og ikke drøye kvelden for lenge. Jeg er aktiv i fritiden og det tror jeg er en fordel når en har et praktisk yrke. Jon sier videre at arbeidsoppgavene ofte kan være utfordrende, men det er alltid en kollega i nærheten å spørre hvis en jeg lurer på noe. Samtidig synes jeg det er veldig kjekt å reise rundt på mange steder å skape noe. Rundt om i byen ser jeg prosjekter jeg har vært med å skape.

Godt miljø
- Det å jobbe på byggeplasser er veldig kjekt, og miljøet er meget godt. Det er en munter tone innad i firmaet og mellom alle andre faggrupper. Jon mener Tømrerfaget passer for mange, og vil anbefale dette yrke til de som vil jobbe ute, inne, høyt og lavt, og ikke kvier seg for å bruke kroppen.
 
- Jeg har kjøp egen leilighet og vil fremheve lærlingeordningen som et godt alternativ for her tjener vi penger fra første dag avslutter Jon Ophuus.