Videreutdanning etter svennebrevet


Mulighetene er der - valget er ditt!


Etter svennebrevet kan du gå videre til å bli blant annet byggmester, ingeniør eller arkitekt.


Byggmester - Mesterbrevutdanning
Med svennebrev og minimum ett års praksis, kan du begynne på mesterutdanning og bli byggmester. Denne typen videreutdanning holdes gjerne på kveldstid, slik at du kan jobbe på dagen. Når du har bestått eksamen, og oppfyller kravene til praksis, kan du få mesterbrev og starte egen bedrift som byggmester!
 
Du kan også utdanne deg videre ved å for eksempel ta et bachelorstudium i ingeniørfag eller studere til sivilingeniør på universitetet.